Ngoại tình với em máy bay cực nứng, âm thanh sống động