e rau rên rỉ hay vđ. k quay xa đc nên cho bá bác nghe tạm